+420 605 505 370
info@stavbylukas.cz

Výkopové práce

Dodáváme kompletní servis spojený s výkopovými pracemi. Zajistíme strojové i ruční výkopové práce v různém rozsahu. Provádíme řezání asfaltu, bourání betonů, vývoz vytěžené zeminy, následný zásyp, hutnění a kompletní terénní úpravy včetně zatravnění.  Ve špatně přístupných místech nebo v místech s výskytem inženýrských sítí doporučujeme ruční výkopové práce. V návaznosti na výkopové práce zajistíme také realizaci přípojek inženýrských sítí.