+420 605 505 370
info@stavbylukas.cz

Terénní úpravy

Terénní úpravy jsou často nutností jak před započetím, tak i po dokončení stavební činnosti. Zarovnání terénu nebo naopak imitace jeho přirozené členitosti je často spojena s přenosy velkého množství horniny a proto je nejsnazší cestou využití strojních technologií pro hrubé úpravy. Jemné modelování terénu provádíme manuálně. Na tyto práce navazují následné výstavby cest či chodníků ze zámkové a plošné dlažby, obnova zeleně či výstavba/zabudování bazénů.

V našich silách je:

  • skrývka/zajištění orné půdy
  • odvoz nekvalitní zeminy a odpadu
  • odvodnění pozemku, drenáže
  • zarovnání, svahování, modelování terénu
  • oplocení prostranství
  • výkopové práce, hutnění po výkopových pracích

nakladac_novotny